Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Το Πραιτώρειο - Η φυλακή του Χριστού - Ελληνικό προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα που φυλάσσεται από Έλληνες Αγιοταφίτες