Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ποιος ο ρόλος της μουσουλαμνικής οργάνωσης "Αλ Ξαββαρ" στην χώρα μας;