Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Το τηλεγράφημα-σοκ που έστειλε στο ΥΠΕΞ, πρέσβης μας ζητώντας αξιοπρέπεια!